Kontakt

marker

Kontaktuj nás

Orange slovensko, a.s.,
Metodova 8, 821 08
Bratislava

phone

Zákaznícka linka

0919 919 919 (0.07 €/min.)
chat

Online chat

K dispozícii počas pracovných dní na
vybraných stránkach www.funfon.sk
od 8.00 do 18.30 hod.

pen

Ochrana osobných údajov

Zásady a pravidlá spracúvania osobných údajov spoločnosťou
Orange Slovensko, a.s. nájdeš tu.


Žiadosti týkajúce sa tvojich osobných údajov v našich
systémoch nájdeš tu.

Hľadáš koľko zacvakáš
s FunFónom?

Máš otázky týkajúce
sa FunFón karty?